Ochrana osobních údajů

Hele, já vim, že jsou tyhle věci neskutečná nuda, ale ty to dáš! To, co se tu dozvíš je prostě tuze důležitý.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů totiž poskytuješ souhlas k tomu, abych zpracovávala tvoje osobní údaje podle následujících podmínek. Tak aby pak třeba nedošlo k nějakýmu mrzení, hm?

P.s. Zadala jsem ten nemilý úkol sepsání týhle nudy svýmu duhovýmu robotovi Alfrédovi, tak jen jakože případně pardon za ten jazyk…

Kdo jsem

Tyhle internetové stránky http://karolinakvascz provozuju já – Karolína Kváš, identifikační číslo: 01546287se sídlem: Janouškova 1, Praha 6, 162 00, dále také „správce.“

 

Rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy. Budu využívat Vaše osobní údaje ke zpracování objednávky a za účelem přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy a k personalizování nabídky produktů a služeb, k jejichž odběru jste se přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s těmito stránkami, ale jsou generovány i technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře, hodnocení, soubory cookies nebo analytika. Přesný rozsah uvádíme níže.

Kontaktní formuláře

Osobní údaje zaznamenané skrze kontaktní formulář slouží k přímé komunikaci se zákazníkem a nevyužívám tyto informace za účelem marketingu bez předchozího souhlasu

Cookies

Tyto webové stránky používají několik typů cookies.

Funkční, které jsou nezbytné pro základní funkce stránky a proto jsou vždy povolené. Mezi ně patří soubory cookie, které mi dovolí si Vás zapamatovat při procházení stránky, umožňují používat nákupní košík a pokladnu a pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Výkonné cookies mi pomáhají vylepšovat funkce stránek sledováním využití webové stránky. V některých případech soubory cookie zrychlují zpracování Vašeho požadavku a umožňují mi zapamatovat si Vaše vybrané preference na stránce. Zákazem těchto souborů může dojít ke zhoršení přesnosti nabízených produktů a služeb a ke zpomalení funkčnosti stránek.

Cookies pro sociální média a reklamy. Reklamní soubory cookie (třetích stran) schromažďují informace pro lepší přizpůspbení reklamy Vašim zájmům a to na webových stránkách HNST.LY i mimo ně. V některých případech tyto soubory zpracovávají osobní údaje, které jste mi poskytli. Zákazem těchto souborů cookie může dojít k tomu, že se Vám budou zobrazovat reklamy, které méně souvisí s Vašimi zájmy nebo nebudete moct plně využívat sdílení obsahu na sociálních sítích.

Membership Pro Ultimate

Vaše osobní údaje využíváme pro plugin Membership Pro Ultimate, který Vám umožňuje se na těchto stránkách registrovat, kupovat kurzy, získat k nim tak přístup, zobrazovat jejich obsah a spravovat je.

Stripe

Přijímáme platby přes Stripe. Při zpracování platby budou některé údaje předány službě Stripe, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje. Zásady ochrany osobních údajů (https://stripe.com/gb/privacy).

 

S kým sdílím vaše osobní údaje

Níže uvádím seznam třetích stran, s nimiž sdílím nebo skrze které zpracovávám osobní údaje:

Google Analytics

Pro sběr a vyhodnocování dat z návštěvnosti svých stránek. Zásady ochrany osobních údajů (https://policies.google.com/privacy).

MailChimp

Umožňuje mi s Vámi komunikovat prostřednictvím newsletterů a automatizovaných e-mailů navázaných na jednotlivé kurzy. Zásady ochrany osobních údajů (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

Whooshkaa

Platforma na které hostuji svůj podcast a z níž se vám taky bude v podobě audio stopy přehrávat na těchto stránkách. Zásady ochrany osobních údajů (https://www.whooshkaa.com/privacy-policy/).

YouTube

Běží přes něj přehrávání videí na tomto webu. Zásady ochrany osobních údajů (https://policies.google.com/privacy).

Facebook a Instagram

Pro účely přímého marketingu a vytváření personalizovaných nabídek a reklam a pro přímou komunikaci. Zásady ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php)

Pointa Publishing

Vydavatelství mojí knihy Kamínky po kapsách přes které probíhají i její objednávky. Vaše právo na ochranu soukromí na této platformě se bude řídit těmito pravidly (https://api.pointa.cz/api/docs/gdpr).

 

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje uchovávám po takovou dobu, která je minimálně zapotřebí k naplnění účelu prodeje a vyřízení objednávky. Obecně budu Vaše údaje uchovávat stejnou dobu, po jakou budete mít zřízený svůj účet na karolinakvas.cz nebo na základě povolených preferencí u cookies, které jste povolili po dobu užívání stránek. U osobních údajů týkajících se nákupů produktů tyto údaje uchovávám déle, abych vyhověla zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky).

 

Ochrana osobních údajů

Abych zajistila bezpečnost Vašich osobních údajů, používám celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: [email protected]. Odvolání souhlasu se zasíláním newsletterů je možné přímo z každého newsletteru zaslaného e-mailem. Tuto volbu provedete kliknutím na odkaz Odhlásit (unsubscribe). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovávám na základě jiného právního základu, například zpracování objednávky.

 

Osoby s spřístupem k vašich osobním údajům

K Vašim osobním údajům budu mít přístup já, moji zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci, účetní a daňoví poradci nebo služby uvedené výše v seznamu třetích stran. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

 

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracovávám pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat přímo mně a to prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovávám, pokud neprokážu závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Kontaktní údaje správce

Správce, tj. Karolína Kváš, můžete kontaktovat na emailu: [email protected]. Jsem oprávněna požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a Karolínou Kváš monitorována.

Hurááááá, tak jsme to zvládli až na konec, gratuluju! Tady si můžeš za odměnu ulevit.